Finansowanie firm za pomocą kredytów bankowych

Powstanie nowej konkurencji, zmiany różnych mikro i makro czynników ekonomicznych zmusza wiele firm do zmiany swojej polityki działania. To co było skuteczne jeszcze kilka lat temu, dziś może nie przynosić sukcesów, a właściciele firm zastanawiają się po nocach, dlaczego biznes, który przynosił ogromne zysk jeszcze jakiś czas temu, dziś podupada, a klientów ubywa.konta bankowe

Powodów takich niepowodzeń i zmian może być cały szereg – pojawiła się nowa konkurencja, popyt na oferowany towar po prostu wygasa (na przykład został zaspokojony, pojawił się nowszy, lepszy substytut), a niektórzy z prezesów firm nie potrafią odgadnąć tych powodów.

Choć niektórym uda się znaleźć przyczynę problemów firmy to jednak wymaga to całkowitych zmian w działaniach firmy. Nierzadko trzeba zmienić proces produkcji, zatrudnić nowych ludzi czy przejść do innego segmentu rynku. To wymaga pomysłu, a także finansowanie firmy będzie musiało się zmienić. Być może w okresie zmian nie wystarczy, że firma pokryje nowopowstałe koszty z własnej kieszeni, być może za finansowanie przedsiębiorstw tego typu będą odpowiedzialne banki.

Duże zmiany to duże koszty dla firm – co wtedy robić?

Oczywistym jest, że wprowadzając innowacyjne zmiany, prezesi firm muszą liczyć się z tym, że w okresie przemian trzeba będzie zainwestować dodatkowe pieniądze, które pozwolą pokryć koszty z tym związane. Niektóre z firm mogą dysponować pieniędzmi, które to umożliwią, bądź przeprowadzone zmiany nie wymagają aż tak dużych nakładów. Nierzadko jednak finansowanie firm w czasach zmian płynie ze źródeł zewnętrznych, najczęściej banków, które udzielają pożyczek pozwalających pokryć koszty związane ze zmianami.

Gdy jedna z firm zdecyduje się zmodernizować swój proces produkcji, wymiana linii produkcyjnej pochłonie setki tysięcy złotych, a to wymaga kredytu, gdyż firmy nie dysponują takimi środkami. Choć mogliby pracować dalej na „starej” linii produkcyjnej, to byłoby to nieopłacalne – produkowali by za mało i za wolno w stosunku do konkurencji.

Inwestycja to większe zyski – tak pokazuje praktyka

Wiele firm, które wahają się nad przeprowadzeniem takich inwestycji, niestety może stracić swoją pozycję w biznesie i podupaść. Warto inwestować gdy potrzeba takich decyzji, gdyż to prowadzi do przetrwania na rynku i zwiększenia zysków, choć często wymaga to zewnętrznego finansowania firm.

Początkowo może to być trudna decyzja dla zarządu firmy, jednak nierzadko nie ma innego wyjścia niż kredyty dla firm, tak by dalej móc „żyć” w biznesie, realizować proces produkcji i czerpania większych zysków niż dotychczas.

Dlaczego warto oszczędzać na lokatach?

Osoby, które dysponują wolnymi środkami finansowymi, a dodatkowo są one pewne, że nie będą tych pieniędzy potrzebowali w najbliższej przyszłości powinny zainteresować się sensownym ulokowaniem tych pieniędzy. Wielu z nas poszukuje sposobu na szybki zarobek, ale to najczęściej wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, a takie ryzyko nie jest akceptowalne dla każdego z nas.konta bankowe

Oczywiście istnieją osoby, którym zależy na dużym zysku, nawet biorąc pod uwagę istniejące ryzyko. Istnieją również osoby, które wolą cieszyć się niewielkim zyskiem, ale mieć pewność, że powierzony kapitał na pewno do nich wróci i cały czas będą dysponowali przynajmniej tak samo dużym kapitałem finansowym.

Dla osób tej grupy istnieje bardzo ciekawy produkt finansowy jakim jest lokata bankowa, która znana jest chyba praktycznie każdemu kto zainteresował się tematem mądrego ulokowania pieniędzy.

Lokata bankowa jest niejako transakcją, która polega na tym, że klient banku decyduje się powierzyć bankowi swoje pieniądze, a w zamian otrzyma od banku powierzone pieniądze, powiększone o odsetki, które wynikają z podpisanej umowy.

Każda lokata bankowa, w zależności od warunków, które ustalimy podczas podpisywania umowy przynosi zróżnicowany zysk. Każdy klient może wybrać taką lokatę bankową, która będzie najbardziej mu się podobać.

Dla niektórych najważniejszy będzie wysoki zysk, a dla innych krótki czas trwania lokaty bankowej.

Te dzielą się na krótkoterminowe, które mogą trwać przez miesiąc do nawet kilku miesięcy oraz długoterminowe, których czas trwania wynosi ponad dwanaście miesięcy.

Im bardziej możemy pozwolić sobie na to, żeby zamrozić pieniądze, tym dłuższy okres lokaty bankowej powinniśmy wybierać.

Jak wybrać okres trwania lokaty?

Przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę dwa aspekty: pierwszy to taki, który powie nam czy mamy dodatkowe, wolne środki finansowe – ma to znaczenie wtedy, gdyby nastała tak zwana czarna godzina i pojawiły się niespodziewane wydatki, które musielibyśmy pokryć. Jeżeli mamy dodatkowe wolne pieniądze, będziemy mogli pokryć z nich te wydatki, nie kończąc przedwcześnie umowy o lokatę bankową. Jeżeli nie będziemy mieli takich dodatkowych pieniędzy, będziemy zmuszeni wypłacić pieniądze z lokaty bankowej, przez co stracimy odsetki uzyskane na lokacie.

Innym aspektem jest pewność tego, że pieniądze z lokaty bankowej nie będą nam potrzebne. Jeżeli możemy być w 100% pewni, że te pieniądze nie będą nam potrzebne w najbliższej przyszłości, możemy śmiało podpisać umowę na dłuższy okres czasu, gdyż dzięki temu zarobimy więcej o czym można przeczytać na tej stronie internetowej.

Choć banki coraz częściej wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów i coraz to częściej umożliwiają wypłatę środków z lokaty bankowej bez utraty odsetek, to jasnym jest, że najlepsze oprocentowanie lokaty bankowej istnieje wtedy kiedy decydujemy się podpisać umowę o lokatę bankową na dłuższy okres czasu. Dzięki temu banki chętniej oferują nam wyższe oprocentowanie lokaty bankowej, przez co możemy zarobić więcej, jednak musimy być tego pewni, że nie będziemy chcieli wypłacić tych środków wcześniej.

Konsolidacja kredytów pozwala zaoszczędzić

Kredyt konsolidacyjny jest sposobem nie tylko na scalenie kilku zobowiązań w jedno wygodniejsze, ale także w wielu przypadkach pozwala realnie obniżyć koszty samych kredytów i uprościć mechanizmy ich spłacania. Warto więc zastanowić się na tego typu rozwiązaniem i zacząć oszczędzanie.porównanie lokat

Aby skonsolidować wszystkie kredyty w jeden wspólny należy udać się do placówki banku, który umożliwia tego typu kredytowanie i wystąpić ze stosownym wnioskiem. Po odpowiedniej weryfikacji i spełnieniu wymogów bank wyraża zgodę na spłatę wszystkich zobowiązań i zastąpienie ich jednym kredytem powiększonym o odpowiednie odsetki. Kredyt konsolidacyjny można wykorzystać na spłatę wielu pożyczek konsumpcyjnych min: mieszkania, samochodu itp.

Jednym ze sposobów zaoszczędzenia na kredycie konsolidacyjnym jest przykładowo zamiana zobowiązań gotówkowych na hipoteczne. Wiąże się to z różnicami w oprocentowaniu, które w przypadku tych pierwszych wynoszą około 15%, zaś odsetki od kredytów hipotecznych to wartości znacznie poniżej 10%. Jest to niestety opcja kredytowa dla posiadaczy nieruchomości, której hipoteka jest zajmowana przez bank jako zabezpieczenie. Kredytobiorcy nieposiadający nieruchomości mogą natomiast skorzystać z kredytu konsolidacyjnego bez hipoteki, jednak o oszczędności będzie znacznie trudniej. Tego typu oferty są znacznie wyżej oprocentowane i niełatwo jest odnaleźć bank oferujący atrakcyjne oprocentowanie odsetek.

Nie tylko redukcja odsetek sprawia, że na kredycie konsolidacyjnym da się oszczędzać. Ma na to także wpływ liczba dokonywanych przelewów. Wiadomo, że im więcej pojedynczych zobowiązań, tym więcej kosztownych przelewów należy wykonać. Mnożąc ich miesięczną ilość przez okres pozostały do końca kredytowania łatwo zauważyć, że kwoty te mogą być znaczące. Konsolidując wszystkie zobowiązania, klientowi pozostaje zaledwie jeden kredyt, a co się z tym wiąże jedna opłata za przelew i spora oszczędność w kieszeni.

Przed podjęciem decyzji o konsolidacji kredytów, warto prześledzić wszelkie za i przeciw, gdyż nie dla każdego ta forma kredytowania jest opłacalna. Należy wiedzieć, że na klienta banku mogą być nakładane opłaty prowizyjne wynoszące kilka procent wartości zadłużenia, ubezpieczenie kredytu, czy koszty związane ze zmianami w księdze hipotecznej. Konieczne jest także spełnienie kilku istotnych formalności między innymi: niebudząca zastrzeżeń historia kredytowa, dokumenty potwierdzające zatrudnienie i sytuację materialną, czy w przypadku przedsiębiorców dokumentacje poświadczające rentowność firmy i brak zaległości wobec US i ZUS.

Banki uniwersalne i specjalistyczne w polskim systemie bankowym

Większość banków działających w Polsce to instytucje uniwersalne, które mają w ofercie zróżnicowane usługi finansowe i obsługują zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstwa. Bankowość w Polsce obejmuje także podmioty specjalizujące się określonym rodzaju działalności, przeznaczone dla wybranej grupy docelowej, albo inwestujące w jednej branży, na przykład autobanki.oprocentowanie lokat

Bankowość inwestycyjna

Bank inwestycyjny zazwyczaj jest skoncentrowany na obsłudze dużych przedsiębiorstw. Działalność takiego podmiotu jest związana z rynkiem kapitałowym oraz emisją papierów wartościowych. Instytucja pełni funkcje doradcze dla firm oraz pośredniczy w emitowaniu akcji. Bank inwestycyjny nie zajmuje się udzielaniem kredytów oraz nie angażuje własnych kapitałów. Typowe działania, w jakich bierze udział to przejęcia oraz fuzje dużych przedsiębiorstw.

Specyficzne cechy banków hipotecznych

Te banki w Polsce zajmują się w większości świadczeniem usług kredytów hipotecznych. Zabezpieczeniem tych kredytów jest nieruchomość posiadana przez wierzyciela lub dopiero przez niego budowana. Nałożenia obciążenia hipotecznego polega na dokonaniu wpisu w księdze wieczystej nieruchomości. Finansowanie działalności bank hipoteczny uzyskuje głównie poprzez emitowanie tzw. listów zastawnych, albo obligacji. List zastawny to papier wartościowy z kilkuletnim okresem spłaty. Po tym czasie bank hipoteczny wykupuje go od posiadacza wraz z odsetkami. Zasady funkcjonowania listów zastawnych przypominają obligacje.

Odmienna forma własności w bankach spółdzielczych

Banki tego typu są spółdzielniami, czyli ich właścicielami są udziałowcy. Aby stać się spółdzielcą, należy wpłacić pewną sumę do banku. W zamian za to członkowie mają prawo głosu na walnym zgromadzeniu. Niezależnie od wielkości posiadanych udziałów, każdy z nich zarządza jednym głosem. Mają też do dyspozycji produkty bankowe danej instytucji. Spółdzielczy bank zwykle działa lokalnie, na niewielkim terenie, najczęściej jest związany z finansowaniem rolnictwa.

Szczególna rola banku centralnego

Bank centralny to „bank wszystkich banków”, instytucja pożyczająca środki w razie potrzeby podmiotom komercyjnym, a także regulująca politykę pieniężną, między innymi poprzez wpływanie na wysokość stóp procentowych. Bank centralny sprawuje nadzór nad finansami krajowymi, jego działalność obejmuje obsługę długu publicznego oraz budżetu państwa. Zajmuje się też emitowaniem pieniądza – jest jedyną instytucją mającą do tego prawo. Ponadto, bank centralny sprawuje nadzór nad tym, jak funkcjonują polskie banki komercyjne. Wpływa też na stabilność działania całego systemu bankowego. Więcej informacji znajdziesz na Polskabankowosc.com.pl – informacje o polskich bankach.

Bankowość w naszym kraju dla przeciętnego klienta oznacza przede wszystkim korzystanie z usług banków uniwersalnych. Bankowe instytucje specjalistyczne są przeznaczone do specyficznych zadań i do obsługi określonego sektora odbiorców. Mogą nimi być np. duże firmy lub inne banki.

Lokaty dla przedsiębiorców – krótko i efektywnie

Wśród lokat bankowych pojawiają się również okazje dla przedsiębiorców, którzy nie mogą sobie pozwolić na zamrożenie pieniędzy na klasycznej lokacie bankowej. W związku z tym chcąc jak najlepiej spełniać oczekiwania swoich klientów banki stworzyły lokaty nocce, które zapewniają szybkie i efektywne pomnażanie pieniędzy. Ten rodzaj lokat został przygotowany specjalnie dla osób posiadających firmy, aby mogli korzystać z produktów finansowych każdego dnia.banki

Lokaty nocne pracują kiedy my śpimy, a rano trafiają na konto właściciele depozytu. To bardzo wygodna forma inwestowani pieniędzy. Tutaj warto pamiętać, że potrzebne są dość duże środki do zainwestowania, gdyż takie depozytu mają na celu zysk zarówno dla przedsiębiorcy jak i dla banków.

Zanim wybierzemy konkretny produkt warto skorzystać z Internetu i porównać oferty kilku różnych banków, ponieważ różnice mogą być znane. Jeden procent więcej na takim depozycie, gdy zainwestujemy duże pieniądze może spowodować ogromne różnice w naszych zyskach z takich lokat.

Jest to doskonała forma inwestowania, gdy koniecznie musimy zachować płynność finansową i nie mamy możliwości zablokowania naszych pieniędzy na lokatach bankowych – przypomina popularny serwis finansowy.

Nie jest to zbyt promowany produkt przez banki, ponieważ jest skierowany do niewielkiego grona odbiorców, jednak potencjał takich lokat bankowych może być duży i staje się perspektywą dla wielu osób posiadających firmy. Zamiast ryzykować na giełdzie czy inwestować w surowce, możemy wybrać bezpieczny sposób, który zapewni nam stały dopływ nowych środków finansowych. To alternatywa, której potrzebuje wiele osób.

Jakie inwestycje są uważane za bezpieczne?

Bardzo istotne dla wielu osób w naszych czasach jest znalezienie odpowiedniego sposobu oszczędzania pieniędzy w celu zapewnienia sobie zabezpieczania finansowego. Możliwości aktualnie do wyboru jest naprawdę dużo, wszystko zależy od tego, czy jesteśmy skłonni zaryzykować i postawić na potencjalnie wyższy, ale mniej oczywisty zysk, czy z kolei chcemy zadowolić się niższymi profitami, ale za to o wiele bardziej pewnymi.gotowka

Dla ludzi, którzy obawiają się o swoje finanse i nie są zdolni podejmować wysokiego ryzyka, lub dla tych, którzy nie wymagają imponujących zysków, a jedynie chcieliby spokojnie ulokować gdzieś swoje pieniądze, odpowiednią opcją będą lokaty bankowe. Główną zaletą tego rozwiązania jest to, iż gwarantuje nam ono z góry określony dochód, tak że od początku wiemy ile zarobimy, a poza tym nie musimy bać się, że stracimy to, co oddaliśmy bankowi w depozycie – pod warunkiem, że nie będziemy chcieli wycofać zbyt wcześnie swojego kapitału. Walorem lokaty jest również to, że jest ona produktem bardzo prostym, który nie wymaga dużej gotówki, ani szczególnie dużej wiedzy odnośnie inwestowania, dzięki czemu jest osiągalna dla każdego, kto planuje z niej skorzystać. Jednakże ten instrument nie jest pozbawiony wad – powinniśmy pamiętać, że aby z niego skorzystać musimy na jakiś czas zamrozić swój kapitał, a nasze profity nie będą specjalnie wysokie.

Na rynku istnieją również bardziej dochodowe niż lokaty inwestycje finansowe, które dedykowane są dla osób gotowych bardziej zaryzykować. A mianowicie chodzi o fundusze inwestycyjne, w ramach których można inwestować między innymi w kontrakty terminowe, akcje, czy surowce (miedź, ropa). W przypadku tych produktów finansowych obowiązuje zasada, że im większe ryzyko, tym większe potencjalne zyski i dodatkowo mogą znacznie przekroczyć dochody uzyskiwane z lokat. Istotne jest, aby traktować fundusze jako inwestycje długoterminowe, gdyż w perspektywie dłuższego czasu uzyskamy pewniejszy i wyższy zysk.

Obecnie wybór sposobu inwestowania pieniędzy jest naprawdę duży, dlatego też każdy ma możliwość skorzystać z takiej oferty, jaka mu odpowiada. Istotne jest tylko, żeby przed podjęciem ostatecznej decyzji dobrze ją przeanalizować.

ABC lokat bankowych – Idea depozytów terminowych

Lokata bankowa jest prostym produktem, który pozwala na pomnażanie oszczędności. Jej mechanizm działania oparty jest na zasadzie deponowania środków pieniężnych na określony z góry okres w zamian za wynagrodzenie. Zyski zależne są tu od oprocentowania jakim obdażona jest lokata oraz od wysokości kwoty, którą zdeponujemy. Oprocentowanie lokaty oznacza relatywny przyrost kapitału w skali roku. finanse i inwestycje

Warto tu wspomnieć, że wysokość zainwestowanej kwoty ma znaczenie także w wymiarze bezwzględnym, bowiem przy wysokim kapitale łatwiej uzyskać wyższe oprocentowanie depozytu dzięki lepszym ofertą lokat posiadającym dolny pułap kwoty inwestycji. Sam okres na jaki zawierana jest lokata to kwestia bardzo zróżnicowana, gdyż na rynku dostępne są oferty lokat trwających od jednego miesiąca, aż do kilku lat. Co do zasady musimy dotrzymać umówionego okresu deponowania środków, aby nie utracić zarobionych odsetek. Istnieją jednak lokaty bankowe, które gwarantują brak utraty zarobionych środków nawet, kiedy zerwiemy lokatę przed jej wygaśnięciem.

Kryteria oceny lokat

W celu wyboru najlepszej lokaty bankowej musimy dokonać jej krytycznej oceny. Pod uwagę należy wziąć oprocentowanie, którym lokata się charakteryzuje oraz częstotliwość kapitalizacji odsetek. Wysokie oprocentowanie zapewnia dużą dynamikę przyrostu kapitału, zaś częste dopisywanie odsetek do salda kapitału pracującego powoduje, że bezwzględne przyrosty zysków są coraz większe pomimo stałości oprocentowania w czasie. Jeżeli zależy nam na innych parametrach oprócz zysku, to warto także porównać elastyczność wyboru czasu trwania lokaty czy wspomnianą już możliwość zerwania lokaty przed czasem bez utraty odsetek. Sprawdź kryteria oceny na polskabankowosc.com.pl/ranking-lokat-bankowych.

Lokaty bankowe a podatki

Przy okazji poruszania kwestii lokat bankowych często pojawia się pytanie odnoszące się do konieczności rozliczania się z fiskusem z zysków, które dzięki lokacie osiągnęliśmy. Niestety zyski te podlegają opodatkowaniu na podstawie podatku od zysków kapitałowych. Nie musimy jednak martwić się o wyliczanie kwoty należnej Urzędowi Skarbowemu, dodatkowe wpisy w zeznaniu podatkowym czy fizyczną zapłatę należnego podatku. Do obowiązków banku należy zarówno naliczenie odpowiedniej kwoty jak i pobranie jej i przekazanie właściwemu organowi. Kwota, którą bank przekaże nam po wygaśnięciu lokaty będzie już pomniejszona o należne podatki.

Lokaty z funduszem

Na rynku dostępne są lokaty kuszące nieprzeciętnie wysokim oprocentowaniem. Takiego produktu nie można jednak wykupić oddzielnie, lecz razem z jednostkami wybranego przez nas funduszu inwestycyjnego należącego do banku oferującego daną lokatę. O ile lokata jest inwestycją pozbawioną ryzyka i możemy być tu pewni osiągnięcia założonych zysków, to w przypadku funduszy inwestycyjnych jest już zupełnie inaczej. Jest to inwestycja relatywnie ryzykowna polegająca na wykupie jednostek z pewnego portfela, który z kolei składa się z różnych akcji lub obligacji. Poszczególne fundusze również różnią się miedzy sobą ryzkiem i co za tym idzie możliwymi do osiągniecia zyskami, jednak trzeba mieć tu na uwadze, iż możliwe jest zarówno powiększenie zysków z lokaty, jak i osiągniecie strat.

Kredyt mieszkaniowy – w jakiej walucie?

Kredyty walutowe przyciągają. To ciekawy produkt który bardzo poważnie, a wręcz prestiżowo brzmi. Kila miesięcy temu w badaniu w polskich miastach, ludzie zostali zapytani jaki jest powód brania kredytu w dolarach. Odpowiedź była prosta – poziom, prestiż, luksus. Jeśli kredyt jest w dolarach oznacza, że pieniędzy nie brak. Więc po co kredyt? Jak jest w przypadku walut jeśli na celowniku mamy kredyt hipoteczny? Czy to również prestiż? A może obniżenie kosztów kredytowania, większe możliwości, czy po prostu zachcianka nowego właściciela mieszkania? W obecnych czasach banki proponują nam kredyty mieszkaniowe w bardzo różnych walutach, nie tylko europejskich ale również światowych! Czy w Polsce oferty banków są atrakcyjne i czy w ogóle warto brać obcą walutę w tych czasach?konsolidacja

Frank, euro czy złotówka

Spójrzmy na porównanie kredytów hipotecznych wrzesień 2014 i zobaczmy na kredyty walutowe. Jeszcze kilkanaście lat temu wszyscy kupujący mieszkanie stawiali na franki szwajcarskie, które miały swój dobry czas w finansach. Okazało się jednak, że takie kredyty hipoteczne kosztują nas dzisiaj znacznie więcej niż kredyt, który byłby wzięty w złotówkach. Bardzo trudno jest wybiec w przyszłość o trzydzieści lat. Jak wiadomo cena pieniądze uzależniona jest od sytuacji gospodarczej, a na tą mają z kolei wpływ chociażby sytuacje militarne, wydobywcze, technologiczne. Osoby które wzięły 10 lat temu kredyt we frankach, dzisiaj płacą zdecydowanie więcej niż w sytuacji gdyby zdecydowali się na towarzyszące nam codziennie złotówki. Patrząc na EURIBOR możemy sprawdzić czy opłaca się brać kredyty mieszkaniowe w euro – na ten moment jest to najbardziej polecana waluta jeśli mamy na myśli kredyty w obcej walucie. Warto zatem śledzić sytuację na rynku walutowym jeśli chcemy zaciągnąć kredyt na mieszkanie.

Ryzyko jest mniejsze jeśli sytuacja rynkowa jest ustabilizowana. W chwili obecnej, gdzie mamy konflikt z Rosją, bankowcy odradzają kredyty walutowe i zalecają ranking kredytów mieszkaniowych w złotówkach. Tutaj zawsze będziemy bezpieczni, niezależnie od tego ile będą wynosić stopy procentowe, co wydarzy się na Świecie, nasza 1 złotówka będzie oznaczała jedną złotówkę. Poszukiwanie kredytu walutowego okazuje się zatem niemałym wyzwaniem dla kredytującego. W przypadku kredytu hipotecznego w obcej walucie, musimy liczyć się z tym że cena wybranej waluty nie zawsze spadnie, ale może również pójść w górę. Porada dobrego doradcy jest tutaj w cenie i warto z niej skorzystać.

Gdzie ulokować oszczędności, aby były bezpieczne?

W dzisiejszych czasach mnóstwo osób zadaje sobie pytanie, w jaki sposób odkładać lub inwestować pieniądze, tak żeby zapewnić sobie lub swoim dzieciom najlepsze zabezpieczenie na przyszłość. Na rynku istnieje mnóstwo produktów, z których każdy może bez problemu wybrać coś dla siebie – zarówno osoby skłonne do podjęcia znacznego ryzyka, które daje możliwość wyższych zysków, jak również te, które wolą bardziej bezpieczne, aczkolwiek niższe profity.oszczednosci

Dla ludzi, którzy obawiają się o swoje finanse i nie są zdolni podejmować wysokiego ryzyka, bądź dla tych, którzy nie wymagają ogromnych zysków, a jedynie chcieliby bezpiecznie ulokować gdzieś swoje oszczędności, najlepszą opcją będą lokaty bankowe. Największą zaletą tego rozwiązania jest to, że gwarantuje nam ono z góry określony dochód, tak że od początku wiemy ile zarobimy, a dodatkowo nie musimy bać się, że stracimy to, co oddaliśmy bankowi w depozycie – pod warunkiem, że nie zerwiemy umowy przed terminem. Walorem lokaty jest także to, że jest ona instrumentem niezwykle prostym, który nie wymaga dużej gotówki, ani szczególnie dużej wiedzy na temat inwestowania, dzięki czemu jest dostępna dla każdego, kto zamierza z niej skorzystać. Jednak ten produkt finansowy ma również wady – po pierwsze nie możemy liczyć na bardzo wysokie zyski, a po drugie musimy zapomnieć o swoim kapitale na okres trwania lokaty.

Na rynku występują także bardziej zyskowne niż lokaty inwestycje finansowe, które dedykowane są dla ludzi gotowych bardziej zaryzykować. A mianowicie chodzi o fundusze inwestycyjne, w ramach których można inwestować chociażby w derywaty, akcje, czy surowce (miedź, złoto). W przypadku tych produktów finansowych obowiązuje zasada, że im wyższe ryzyko, tym większe prawdopodobne zyski i na dodatek mogą znacznie przekroczyć dochody osiągane z lokat. Ważne jest, żeby uważać fundusze za inwestycje długoterminowe, gdyż w perspektywie dłuższego czasu możemy liczyć na pewniejszy i większy zysk.

Aktualnie wybór metody inwestowania pieniędzy jest naprawdę duży, toteż każdy ma szansę skorzystać z takiej oferty, jaka mu odpowiada. Istotne jest tylko, aby przed podjęciem ostatecznej decyzji dobrze ją przeanalizować.

Jak dostać kredyt hipoteczny?

Osoby, które starają się o uzyskanie kredytu powinny wykazać duży dochód, ale nie jest to jedyne kryterium. Bank przyjrzy się także comiesięcznym wydatkom potencjalnego kredytobiorcy, a także będzie chciał poznać wszystkie twoje zobowiązania oraz historię kredytową.banki w Polsce

Klienci banku, którzy chcą zaciągnąć kredyt najczęściej sądzą, że brana będzie pod uwagę jedynie wysokość ich zarobków, co oczywiście nie jest prawdą. Gdyby tak było, mogłoby się okazać, że potencjalny kredytobiorca ma duże dochody, lecz jego liczne zobowiązania pochłaniają znaczną ich część, a w przypadku zaciągniętego kredytu taka osoba nie miałaby środków do życia. Banki przy szacowaniu zdolności kredytowej biorą pod uwagę to, czy są w gospodarstwie domowym dzieci, w jakim wieku, jakie kredytobiorca ma zobowiązania, a także sprawdzi historię kredytową.

Zobowiązania, które obniżają zdolność kredytową

Czy wiedziałeś, ze niewielkie kredyty konsumpcyjne, które zaciągane są na samochód lub wycieczkę zagraniczną mogą obniżyć twoją zdolność kredytową? Osoba, która ma dochód w wysokości 4 tysięcy złotych będzie mieć wyższą zdolność kredytową niż ktoś, kto zarabia 5 tysięcy, a musi spłacać 700 zł swoich zobowiązań, a dodatkowo jest w posiadaniu karty kredytowej.

Niewiele osób wie, że karta kredytowa, nawet jeżeli się z niej nie korzysta, obniża zdolność kredytową. Wystarczy sam fakt jej posiadania. Banki traktują limity na kartach kredytowych jako obciążenie miesięczne, z którego w końcu możesz skorzystać, ale nie musisz.

Wystarczy spłacić kredyty?

Nawet niewielkie zobowiązania potrafią w znaczący sposób obniżyć naszą zdolność kredytową, zatem zanim zaplanujesz wzięcie kredytu mieszkaniowego – postaraj się spłacić wszystkie swoje mniejsze zobowiązania i zlikwidować karty kredytowe. Najlepiej będzie jeśli skontaktujesz się z doradcą finansowym, który z pewnością podpowie Ci, co możesz jeszcze zrobić, aby poprawić swoją pozycję w oczach banku. Pamiętaj również o tym, że nie wystarczy spłacenie kredytu. Gdy pozbędziesz się zobowiązań, poproś kredytodawcę o stosowne zaświadczenie potwierdzające, że rachunek kredytu został zamknięty – dobrze by było, aby zawarta została tam informacja dotycząca pierwotnej kwoty oraz dacie zaciągnięcia kredytu.

Jeśli posiadasz zobowiązania, ale dysponujesz wolną gotówką, to powinieneś zastanowić się, czy nie lepiej będzie spłacić dotychczasowe długi i wziąć kredyt na maksymalną wartości nieruchomości. Należy pamiętać o jednym – kredyt hipoteczny sierpień 2014 to wciąż najniżej oprocentowany kredyt. Zatem jeżeli zaciągnąłeś kredyt na przykład na samochód, to pamiętaj, że takie zobowiązanie jest wyżej oprocentowane. Dodatkowo, czy nie wygodniej byłoby Ci spłacać jedną ratę zamiast kilku?

Historia w BIK

Zanim bank udzieli Ci kredytu, najpierw sprawdzi twoją historię w bazie Biura Informacji Kredytowej. Dla banku to istotna informacja. BIK to instytucja, która gromadzi dane o zaciągniętych zobowiązaniach, tych niewłaściwie regulowanych, a także tych prawidłowo. Najlepiej by było, gdyby twoja historia spłacanych kredytów miała jeden lub dwa kredyty spłacone na czas.

Czy lokata w obcej walucie jest opłacalna?

Aktualnie mamy możliwość korzystania z produktów bankowych nie tylko w naszej rodzimej walucie, ale i obcej. Dotyczy to w głównej mierze kredytów gotówkowych, ale i lokat bankowych. Drugie z wymienionych prowadzone są jak sama nazwa wskazuje, w walucie obcej, a więc na przykład w dolarach, euro i innych. Sam mechanizm oprocentowania lokaty nie różni się w żaden sposób od tego, z jakim mamy do czynienia w przypadkach standardowych.porównanie lokat

Kwota wpłaconego na początku kapitału powiększana jest o naliczone przez dany czas zyski, a więc odsetki. Naliczane są one przez okres podany w umowie, w związku z czym łatwo możemy na samym początku obliczyć przyszłe zyski z inwestycji. Wartość stopy procentowej zależy głównie od jej wysokości w banku centralnym. Natomiast podstawowa różnica pomiędzy depozytami zakładanymi w polskich złotówkach, a w walucie obcej polega na tym, że w drugim przypadku mamy do czynienia ze stopami procentowymi Banku Anglii w przypadku funta, Europejskiego Banku Centralnego w przypadku euro, bądź też Rezerwy Federalnej w przypadku dolara.

Są one generalnie niższe niż e przypadku stóp procentowych w polskich złotówkach. Istotna jest również kwestia kursu danej waluty. W zasadzie jest to czynnik bardzo szybko zmienny i ciężko przewidywalny. Finalnie może się zatem okazać, że na danej inwestycji wcale nie zyskamy, a nawet wręcz przeciwnie- stracimy. Aby zrozumieć ten mechanizm warto posłużyć się następującym przykładem. Inwestujemy tysiąc euro.

Przeliczając je na polskie złotówki posiadamy cztery tysiące dwieście złotych przy kursie euro cztery złote dwadzieścia groszy. Pieniądze inwestujemy w lokatę roczną oprocentowaną na dwa procent w skali roku. Depozyt zakładany jest oczywiście w walucie euro. Po upływie określonego terminu powinniśmy w związku z tym posiadać tysiąc dwadzieścia euro. Zysk powinno stanowić zatem wspomniane dwadzieścia euro.

Jeśli w tym czasie kurs uległ zmianie, nasz zysk również w przeliczeniu na polskie złotówki będzie inny. I tak jeśli kurs euro aktualnie wynosi cztery złote to tak naprawdę posiadamy cztery tysiące osiemdziesiąt złotych. Posiadamy zatem mnie, niż na początku zainwestowaliśmy.

Z jakich lokat warto skorzystać na rynku bankowym?

Na rynku bankowym można korzystać z różnych rodzajów lokat. Najbardziej popularne są oczywiście lokaty terminowe, które są najlepiej znane klientom banków. Lokaty można podzielić ze względu na czas trwania, gdzie można wyróżnić lokaty bankowe krótko oraz długoterminowe. Do lokat krótkoterminowych zaliczane są te zakładane na okres do roku czasu.polskie banki

Długoterminowa lokata to taka, której okres trwania przekracza okres roku czasu. Innym podziałem, który można zastosować przy porównywaniu lokat jest to, czy mamy do czynienia z lokatą jednorazową czy odnawialną. Wiele lokat może się automatycznie odnawiać po zakończeń okresu, na który została podpisana umowa.

Jednorazowe lokaty to takie, przy których ość kwoty plus wygenerowane odsetki zostaną przekazane klientowi wraz z upływem terminu lokaty. Jeśli korzystamy z lokat automatycznie przedłużanych warto brać pod uwagę, że by nie zostały one ponownie otworzone po zakończeniu trwania umowy trzeba je osobiście zlikwidować.

Rodzaje lokat

Na rynku lokat można znaleźć również wiele innych typów produktów bankowych, niż tylko lokata terminowa. Po pierwsze popularne stają się lokaty elektroniczne, przy których oprocentowanie lokat bywa najczęściej nieco wyższe.

Po drugie możemy korzystać z lokat progresywnych, przy których oprocentowanie rośnie wraz z trwaniem umowy. Dodatkowo przy takiej lokacie można dopłacać środki do wcześniej zdeponowanych. Przy takich lokatach nie trzeba podpisywać dodatkowych umów, gdy chce się zwiększyć ilość oszczędności na lokacie. Są to najlepsze lokaty dla osób chcących regularnie oszczędzać. Lokaty dynamiczne, które również można znaleźć przeglądając ranking lokat bankowych sierpień 2014 pozwalają na dowolne wypłacanie środków lokaty. Odsetki przy takich lokatach naliczane są proporcjonalnie do okresu, przez który pieniądze będą zdeponowane na rachunku w banku. Jest to produkt, który zapewnia bardzo dużą elastyczność dysponowania środkami finansowymi. Jest to najlepsza lokata dla osób nie mogących podpisywać stałej umowy, która jest niezbędna przy lokatach terminowych.

Przy lokatach dynamicznych dodatkowych atutem jest to, że oprocentowanie lokaty wzrasta wraz z czasem jej trwania. Jeśli realizuje porównanie lokat można również spotkać lokaty nocne, które są lokatami, gdzie kapitał pracuje jedynie w nocy i w tym czasie naliczane są odsetki od określonej sumy pieniędzy. Takie lokaty największą popularnością cieszą się wśród przedsiębiorców. Innym rodzajem lokat są lokaty rentierskie, które są długoterminowymi lokatami, przy których odsetki wypłacane są nie na końcu, a na początku okresu lokaty, czyli przy zawarciu umowy o lokatę.